• Setrvat v pravdě Kristově

Setrvat v pravdě Kristově

Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi


Editor: P. Robert Dodaro, OSA

Autoři:
kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry;
kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury;
kardinál Walter Brandmüller, emeritní předseda Papežského výboru pro historické vědy;
Carlo Caffarra, arcibiskup v Bologni a jeden z nejbližších teologů sv. Jana Pavla II. v otázkách morálky a rodiny
Velasio De Paolis, emeritní předseda Prefektury pro ekonomické záležitosti Svatého stolce,

arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, sekretář Kongregace pro Východní církve,

dále teologové Robert Dodaro, John Rist a Paul Mankowski.


Eseje zahrnuté v tomto svazku představují odpověď pěti kardinálů Římskokatolické církve a čtyř dalších badatelů na knihu Evangelium o rodině publikovanou dříve tohoto roku kardinálem Walterem Kasperem. Cílem tohoto díle je odpovědět na výzvu kardinála Kaspera a k další diskusi o tématu. Eseje zde obsažené vyvracejí jeho specifický návrh na katolickou formu oikonomie - tolerování druhých manželství - v určitých případech rozvedených a občansky znovusezdaných osob, neboť takovou praxi nelze uvést do souladu s katolickou naukou o nerozlučitelnosti manželství a vedla by k zavádějícímu chápání jak věrnosti, tak milosrdenství.


Formát A5

lepená vazba

Počet stran: 208

Setrvat v pravdě Kristově

  • Kód výrobku: Setrvat v pravdě Kristově
  • Dostupnost: Na skladě
  • 238,00 Kč
  • 215,00 Kč